BIBLIOTECĂ

Avizier
Ascultă această pagină

Direcţia ID-IFR dispune de o bibliotecă dotată, cu precădere, cu titluri de referinţă în domeniul psihologiei, pedagogiei, managementului educaţional, consilierii şcolară sau dreptului.

Biblioteca este actualizată constant cu titluri de referinţă în domeniul educaţiei, al psihologiei sau comunicării în secolul XXI. Sunt de amintit titluri de renume precum: “Arta şi ştiinţa predării” (Robert J. Marzano), “Teorii contemporane ale învăţării” (Knud Illeris), “Inteligenţa socială” (Daniel Goleman) sau “O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei” (Sir Ken Robison). Se creează, astfel, o punte concepţională între teoriile clasice şi noile tendinţe în mediul educaţional şi nu numai, fiind accesibile studenţilor atât titlurile consacrate, cât şi cele contemporane.

Printre cele mai importante lucrări care pot fi lecturate de studenţii direcţiei, pot fi amintite “Managementul organizaţiei şcolare” (Sorin Cristea, 2003, Editura Didactică şi Pedagogică), “Consilierea psihopedagogică” (Ion Al. Dumitru, 2008, Editura Polirom), “Metode de învăţământ” (Ioan Cerghit, 2006, Editura Polirom), “Sisteme de instruire alternative şi complementare” (Ioan Cerghit, 2002, Editura Aramis) sau “Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar” (Marin Manolescu, 2009, Editura CREDIS), dar şi reviste de profil precum Repere, Educaţia azi sau Revista de dezvoltare personală unificatoare.

Adiacent şi pentru consolidarea cunoştinţelor de cultură generală, toţi studenţii Direcției pot consulta cărţi de beletristică, dar şi atlase geografice sau istorice, precum şi dicţionare sau cărţi tematice (drept, istorie, filosofie).

Studenţii beneficiază de orientare în identificarea bibliografiei specifice cu ajutorul personalului de specialitate şi prin accesarea bazei de date interne.

Totodată, pentru a veni în sprijnul formării eficiente ale acestora, se pot organiza la cerere tutoriale pe tema redactării lucrărilor de absolvire, cu accent pe modul în care se inserează corect referințele în stil APA, precum și indicații în vederea realizării unei documentari cat mai riguroase apelând la toate resursele aflate la îndemâna studenților (locale, internaționale, onsite, online).

Studenţii Direcţiei ID-IFR, ca orice student al Universităţii din Bucureşti, pot beneficia, adiacent, de acces la Biblioteca Centrală Universitară, precum şi la filialele acesteia, dar şi la baza de date electronică accesibilă doar în aceste centre ((https://www.bcub.ro/acces-la-baze-de-date-stiintifice/). Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.bcub.ro/

În același spirit, încurajăm explorarea altor biblioteci de către studenții Direcției, un exemplu de marcă în acest sens fiind colecțiile disponibile spre consultare de la Biblioteca Națională a României (https://www.bibnat.ro/), dar și evenimentele culturale organizate de aceasta (https://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ro.htm).

Extras catalog bibliotecă CREDIS