Microfon albastru

Masă rotundă – „Educația la timpul prezent!”

„Educația la timpul prezent!” – masă rotundă, organizată de către Direcția ID-IFRCREDIS a Universității din București, cu participarea directă a masteranzilor de la programulManagement educațional – IFR și deschisă tuturor studenților Facultății de Psihologie și Științele Educației. Vă așteptăm duminică, 7 mai 2023, în intervalul orar 9.30-13.30, în Amfiteatrul Zlate (Sediul FPSE din Panduri, etaj […]

Mai mult!
DIPLOMA

ELIBERARE DIPLOMĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR – PROMOȚIA 2022

Absolvenții programelor de studii universitare de master Management educațional-IFR și Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)-IF din cadrul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS), promoția 2022 (cu examen de finalizare promovat în sesiunea iunie – iulie 2022), pot ridica diploma de finalizare a studiilor (master) și suplimentul […]

Mai mult!
sigla

Proiectul ICT4EDU

Educația timpurie este considerată o bază importantă pentru învățarea pe tot parcursul vieții și un element esențial al succesului viitor al unui copil. Este cea mai importantă și crucială dintre toate etapele pentru dezvoltarea corespunzătoare a unui copil, fie că este în plan emoțional, comportamental sau cognitiv. Cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele […]

Mai mult!

ELIBERARE ADEVERINȚE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA IANUARIE – FEBRUARIE 2023

Eliberarea adeverinței de finalizare a studiilor se face personal, începând cu data de 20 februarie 2023, pe baza cărții de identitate valabilă.Adeverințele se distribuie de la Secretariatul Direcției Învățământ la Distanță – CREDIS, Bd.Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, corp C, etaj 1, camera 105, după următorul program:L-V – interval orar 9:00 – 14:00 Secretariat Direcția ID-IFR […]

Mai mult!
știre-inaugurare-Rectorat-2

LICENȚĂ ȘI MASTER – 2023

Precizări admitere domeniul Științe ale Educației – studii universitare de licență, sesiunea iulie – septembrie 2023, PIPP-ID Precizări admitere studii universitare de licență – 2023 Acte necesare la înscriere – studii universitare de licență – sesiunea iulie – septembrie 2023 Taxe înscriere licență – 2023 Metodologia de admitere la studii universitare de licență – 2023. […]

Mai mult!
compusel 2 (1)

PARTENERI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ COMPUSEL

Cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației și din cadrul Direcției ID-IFR Credis, reprezintă Universitatea din București în proiectul ERASMUS+ COMPUSEL – Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills/ Gândirea computațională în îmbunătățirea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din ciclul primar, dedicat dezvoltării de competențe socio-emoționale la copiii din clasele primare […]

Mai mult!
știre-inaugurare-Rectorat-2

DESCHIDERE-2022

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022 – 2023 are loc sâmbătă, 1 octombrie 2022, ora 09:30 la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației ( locație ), amfiteatrul Motru (etajul I). Orarul și detaliile organizatorice privind documentele de înscriere în anul I de studii ( completare contracte de studii, anexe la contractele de studii, […]

Mai mult!