compusel 2 (1)

PARTENERI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ COMPUSEL

Cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației și din cadrul Direcției ID-IFR Credis, reprezintă Universitatea din București în proiectul ERASMUS+ COMPUSEL – Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills/ Gândirea computațională în îmbunătățirea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din ciclul primar, dedicat dezvoltării de competențe socio-emoționale la copiii din clasele primare […]

Mai mult!
știre-inaugurare-Rectorat-2

DESCHIDERE-2022

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022 – 2023 are loc sâmbătă, 1 octombrie 2022, ora 09:30 la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației ( locație ), amfiteatrul Motru (etajul I). Orarul și detaliile organizatorice privind documentele de înscriere în anul I de studii ( completare contracte de studii, anexe la contractele de studii, […]

Mai mult!
WhatsApp Image 2022-05-14 at 10.33.41 PM

PARTENERI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ RENEWTEACH

Cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației și din cadrul Direcției ID-IFR Credis, reprezintă Universitatea din București în proiectul ERASMUS+ RENEWTEACH „Developing Competences of Pre-Service Teachers through STE(A)M-based Renewable Energy Curriculum” / Dezvoltarea competențelor viitorilor profesori printr-un Curriculum pentru energie regenerabilă bazat pe STE(A)M ( 2021-1-TR01-KA220-HED-000027614). RENEWTEACH contribuie la întărirea sistemului educaţional la […]

Mai mult!
DIPLOMA

ELIBERARE DIPLOMĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR – PROMOȚIA 2021

Absolvenții programelor de studii din cadrul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS), promoția 2021, pot ridica diploma de finalizare a studiilor (licență / master) și suplimentul la diplomă, începând cu data de 12.04.2022. Diplomele se vor ridica personal de la Biroul Acte de studii al Universității din București, pe baza cărții de identitate […]

Mai mult!
ghid2

CARTE – GHIDUL PRACTIC AL PROFESORULUI ONLINE

Ghidul practic al profesorului online se adresează îndeosebi comunităților de învățare ale profesorilor, elevilor și studenților, dar și tuturor celor care organizează experiențe de învățare în mediul online. Oferind un set de instrumente de învățare specifice, Ghidul susține armonia profesorului cu elevul, medierea fiind asigurată de utilizarea tehnilogiilor informatice și de comunicație în educație.

Mai mult!