CINE SUNTEM?

Ascultă această pagină

 

SUNTEM Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă, afiliată Facultății de Psihologie şi Științele Educației, parte integrantă a Universităţii din București.

Direcţia ID – IFR conduce, organizează şi monitorizează învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă în Universitatea din Bucureşti din mai 1999.

MISIUNEA noastră este de a contribui, prin programele de studii derulate, la formarea inițială şi continuă, a unor specialiști de înaltă calificare în domeniul științelor educației.

SPECIFICUL ID-ului şi IFR-ului se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice şi platforme educaţionale, informatice şi de comunicaţii specifice, îmbinate cu activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare, care se completează cu activităţi specifice de tutorat.

Programele de studii derulate în cadrul Direcţiei ID-IFR sunt:

CICLUL I – LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID (PPP – ID), program de studiu acreditat ARACIS în şedinţa din data de 22.07.2010 pentru forma de învățământ la distanță (ID).

 

CICLUL II – MASTER

Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei;

Programe de studii:

  • Management educaţional – IFR (MGE – IFR), program de studiu acreditat ARACIS nr. 8548/02.09.2011, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR);
  • Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) – IF (TICE – IF), program de studiu acreditat   ARACIS nr. 313/15.01.2010 pentru forma de învățământ cu frecevență (IF).