NOI & GOOGLE CLASSROOM

Specificul ID-ului şi IFR-ului se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice şi platforme educaţionale, informatice şi de comunicaţii specifice, îmbinate cu activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare, care se completează cu activităţi specifice de tutorat, asigurându-le cursanţilor atât posibilitatea unui studiu în ritmul propriu, într-un mediu personal, cât şi posibilitatea învăţării prin colaborare, prin accesul la un studiu asistat în care cursantul beneficiază de consiliere şi îndrumare.

Fiind înscrişi la un program cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau învăţământ la distanţă (ID), studenţii trebuie să participe la activităţi faţă – în – faţă numai 10% din timpul total alocat unui semestru de studiu. Ca urmare, comunicarea şi colaborarea cu profesorii şi studenţii, devin foarte importante.

Astfel, alături de întâlnirile tutoriale, studenţii îşi desfăşoară studiul individual  prin intermediul platformelor educaţionale (aplicaţiile din suita Google Apps for Education), accesând suporturile de curs disponibile în format eLearning.  Întreg procesul educaţional este mediat în permanenţă de cadre didactice universitare, tutori, manageri de ani, cu feedback permanent din partea serviciilor administrative ale direcţiei (secretariat, taxe, bibliotecă).

Platforma Google Classroom reprezintă o platformă de învăţare mixtă. Din august 2014, a fost introdusă ca un serviciu al Google Apps for Education, destinat instituţiilor de învăţământ, un serviciu ce reprezintă o alternativă în vederea simplificării procesului de predare-învăţare-evaluare.

Soluţia Google Clasroom din cadrul suitei Google Apps pentru educaţie, propune un sistem complet online, cunoscut ca şi „cloud”, unde informaţiile pot fi stocate şi diseminate în funcţie de nevoi particulare ale studentului („orice, oriunde, atunci când vrei”).

Platforma Google Classroom va avea rolul unei CLASE VIRTUALE, prin intermediul căreia profesorii şi studenţii pot comunica si colabora eficient în mediu on-line.

AVANTAJELE utilizării platformei Google Classroom:

  • administrarea cu uşurinţă,
  • integrarea tuturor instrumentelor şi aplicaţiilor Google (Drive, Gmail, Calendar, Youtube, Maps, Search, Hangouts, Picasa etc.);
  • stocarea în cloud (Drive) a tuturor materialelor utilizate/create atât de profesori cât şi de studenţi;
  • utilizarea de resurse multi-media în realizarea temelor de control;
  • independenţa în raport cu programul întâlnirilor tutoriale, platforma putând fi accesibilă 24/24 ore, 7/7 zile.

În Google Classroom:

  • se realizează comunicarea cu cadrele didactice şi tutorii, cu  colegii, cu managerul de an, şi cu personalul administrativ;
  • se transmit anunţuri cu caracter administrativ pentru toţi studenţii;
  • sunt încărcate suporturile de curs şi materialele auxiliare recomandate de către profesori;
  • sunt transmise temele de control; platforma permite evaluarea, notarea temelor de control, dar şi oferirea de feedback studenţilor.