DE CE ID-IFR?

Ascultă această pagină

Avantajele studiului la Direcţia ID-IFR:

 • Pregătirea este asigurată de cadre didactice ale Universităţii din Bucureşti, universitate de stat, evaluată cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, acordat de ARACIS în data de 25.06.2009;
 • Diplomele eliberate sunt recunoscute de MEN;
 • Diplome echivalente (IF /ID – IFR);
 • Planul de învăţământ este identic cu cel de la forma de învăţământ de zi;
 • Posibilitatea achitării taxei în rate;
 • Metoda de învăţământ cu frecvenţă redusă este o metodă flexibilă ce permite respectarea ritmului propriu de învăţare, ca şi a mediului optim pentru învăţare;
 • Totodată, există posibilitatea de a munci şi de a învăţa în acelaşi timp, eliminând cheltuielile de masă şi cazare necesare în sistemele de învăţământ, cu frecvenţă;
 • Metode interactive de predare – învăţare – evaluare;
 • Suport pedagogic continuu, asigurat de cadre didactice, formate ca experţi în ID/IFR prin programe internaţionale;
 • Comunicare permanentă cu instituţia prin mijloace tehnologice moderne.

 

Facilităţiile oferite cursanţilor:

 • acces la biblioteca proprie;
 • acces la Internet;
 • acces la centrul de documentare propriu;
 • materiale de curs gratuite (cursuri tiparite, cursuri on-line, tutoriale video, CD-uri).