PRECIZĂRI PLATFORMĂ

Admitere ONLINE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SESIUNEA IULIE 2021, DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

PRELUNGIRE PERIOADĂ ÎNSCRIERE MASTER:

5 – 19 IULIE 2021, ORA 14.00

Pentru a vă putea înscrie online la programele universitare de studii de master, la pasul în care trebuie să alegeți facultatea, va trebui să selectați din listă opțiunea: Facultatea de Psihologie și Științele Educației-Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă. Platforma a fost deschisă în data de 5 iulie 2021 ora 8.00 și se va închide în data de 15 iulie 2021 ora 14.00 19 iulie 2021, ora 14.00.

Programe de studii:

  • Management educațional (învățământ cu frecvență redusă – IFR);
  • Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) – învățământ cu frecvență (IF).
CALENDAR ADMITERE ONLINE
ÎNSCRIERI  ONLINE

Perioadă înscriere online: 5 iulie 2021, ora 08:00 –15 iulie 2021, ora 14:00 19 iulie 2021, ora 14.00

Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată, activă în perioada înscrierii. Înscrierea se finalizează cu succes în momentul în care dosarul dumneavoastră va fi VALIDAT de către comisia de admitere și primți MESAJUL DE CONFIRMARE pe adresa de e-mail menționată în dosarul de înscriere. În cazul în care dosarul este INVALIDAT veți primii un e-mail în acest sens, în care vi se va solicita completarea dosarului de înscriere și RE-TRIMITEREA acestuia.

Link platformă: https://admitereonline.unibuc.ro/

GHID UTILIZARE PLATFORMĂ

În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă din B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, București, în zilele de 10-11 iulie 2021, în intervalul orar 9:00-12:00. Deplasarea la Sediul CREDIS și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. În acest sens, candidații vor completa următorul formular (click aici).

ÎNSCRIERILE FIZICE IMPLICĂ PARCURGEREA ACELORAȘI PAȘI CA ÎN CAZUL ACCESĂRII PLATFORMEI ONLINE (COMPLETARE DATE PERSONALE ȘI ÎNCĂRCARE DOCUMENTE)
Candidații care vor alege acest tip de înscriere vor avea asupra lor toate documentele specificate, în format fizic/scanate (jpeg., pdf.)

20 iulie 2021
22 iulie 2021
Afișare liste provizorii cu candidați admiși buget/taxă
Confirmarea locurilor pentru buget și taxă prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare înmatriculării (fizic, la sediul facultății), conform anunțurilor care vor însoți listele cu rezultate.
28 iulie 2021
30 iulie 2021
Afișare liste provizorii/finale cu candidați admiși după confirmare
Confirmarea locurilor prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare înmatriculării (fizic, la sediul facultății) pentru candidații nou admiși
23 septembrie 2021 Afișare liste finale cu candidații admiși buget/taxă

Detalii: https://credis.unibuc.ro/2021/03/10/licenta-si-master-2021/
Acte necesare: https://credis.unibuc.ro/2020/06/11/acte-inscriere-2/
Taxe înscriere: https://credis.unibuc.ro/2021/03/10/taxe-inscriere-2021/
Eșalonare taxă anuală de studii: https://credis.unibuc.ro/2021/06/25/taxe-anuale-de-studii-pentru-anul-i-anul-universitar-2021-2022/

Date contact Secretariat CREDIS: https://credis.unibuc.ro/contact/

Orice problemă poate fi semnalată la: admitere.credis2021@credis.unibuc.ro

Succes!


PRECIZĂRI PLATFORMA DE ADMITERE ONLINE: ADMITEREONLINE.UNIBUC.RO
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2021, DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Pentru a vă putea înscrie online la programul de licență PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR forma de învățământ la distanță (ID, 3 ani), la pasul în care trebuie să alegeți facultatea, va trebui să selectați din listă opțiunea: Facultatea de Psihologie și Științele Educației-Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă. Platforma a fost deschisă în data de 7 iulie 2021 ora 8.00 și se va închide în data de 17 iulie 2021 ora 14.00.

Dacă procedați în acest fel, la Pasul 5 veți putea alege opțiunea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Programe de studii:

  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ID)
CALENDAR ADMITERE ONLINE
ÎNSCRIERI  ONLINE

Perioadă înscriere online: 7 iulie 2021, ora 08:00 – 17 iulie 2021, ora 14:00

Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată, activă în perioada înscrierii. Înscrierea se finalizează cu succes în momentul în care dosarul dumneavoastră va fi VALIDAT de către comisia de admitere și primți MESAJUL DE CONFIRMARE pe adresa de e-mail menționată în dosarul de înscriere. În cazul în care dosarul este INVALIDAT veți primii un e-mail în acest sens, în care vi se va solicita completarea dosarului de înscriere și RE-TRIMITEREA acestuia.

Link platformă: https://admitereonline.unibuc.ro/

GHID UTILIZARE PLATFORMĂ

În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă din B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, București, în zilele de 10-11 iulie 2021, în intervalul orar 9:00-12:00. Deplasarea la Sediul CREDIS și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. În acest sens, candidații vor completa următorul formular (click aici).

ÎNSCRIERILE FIZICE IMPLICĂ PARCURGEREA ACELORAȘI PAȘI CA ÎN CAZUL ACCESĂRII PLATFORMEI ONLINE (COMPLETARE DATE PERSONALE ȘI ÎNCĂRCARE DOCUMENTE)
Candidații care vor alege acest tip de înscriere vor avea asupra lor toate documentele specificate, în format fizic/scanate (jpeg., pdf.)

22 iulie 2021 Afișare liste provizorii cu candidați admiși buget/taxă
Confirmarea locurilor pentru buget și taxă prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare înmatriculării (fizic, la sediul facultății), conform anunțurilor care vor însoți listele cu rezultate.
30 iulie 2021Afișare liste provizorii/finale cu candidați admiși după confirmare
Confirmarea locurilor prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare înmatriculării (fizic, la sediul facultății) pentru candidații nou admiși
23 septembrie 2021 Afișare liste finale cu candidații admiși buget/taxă

Detalii: https://credis.unibuc.ro/2021/03/10/licenta-si-master-2021/
Acte necesare: https://credis.unibuc.ro/2020/06/11/acte-inscriere-2/
Taxe înscriere: https://credis.unibuc.ro/2021/03/10/taxe-inscriere-2021/
Eșalonare taxă anuală de studii: https://credis.unibuc.ro/2021/06/25/taxe-anuale-de-studii-pentru-anul-i-anul-universitar-2021-2022/

Date contact Secretariat CREDIS: https://credis.unibuc.ro/contact/

Orice problemă poate fi semnalată la: admitere.credis2021@credis.unibuc.ro

Succes!