PROIECTE DE SUCCES

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE

1997-1999, Proiectul EDUCO (EDUcaţie COntinuă), finanţat de Banca Mondiala şi Guvernul Romaniei, a sustinut dezvoltarea CSIDD la Universitatea din Bucuresti, concentrându-se pe formare continuă (educaţie permanenta – LLL) printr-un sistem de tip ID;

1999-2001, Proiectul TEMPUS-PHARE REDEC (REgional Distance Education Centre) a permis extinderea activităţii centrului CSIDD la nivel regional şi focalizarea pe grupurile ţintă: personal didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi personal din administraţia publică.

Din 1994, au mai fost derulate sau sunt în curs de derulare şi alte proiecte: MAPETT-TEMPUS, CTI Volkswagen – Germania, MultiLAB -Spania, RCOMM – ICTP Italia, EDISTE – Spania, EDFLE – Franta, MEC – ECDL pentru 100 profesori (proiect pilot), Institutori rromi (CEDU 2000+,UNICEF), I – Curriculum (Socrates – Minerva, 2002-2004).

În anul 2004 specialişti ai departamentului au susţinut lecţii invitate la ICTP Trieste în cadrul Workshop-ului Web Enabling Technologies and Strategies for Scientific eLearning (14 – 23 aprilie).

În perioada noiembrie 2004 – mai 2005 au fost pregătiţi peste 200 de profesori în cadrul proiectului Microsoft “Parteneri pentru educaţie“, vizând susţinerea învăţământului preuniversitar pentru accesul la tehnologia Microsoft, prin pregătirea profesorilor.

Din 2004 până în prezent au fost derulate mai multe proiecte internaţionale care vizează creşterea calităţii învăţământului românesc prin implementarea noilor tehnologii din domeniul Tehnologiei informaţiei precum şi încurajarea colaborărilor cu instituţii educaţionale din Uniunea Europeană.

În anii 2003, 2005 şi 2007 Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă a fost co-organizator, alături de ICTP, Trieste, Italia a unui seminar dedicat noilor tehnologii WEB. La aceste seminarii au participat aproximativ 50 de tineri cercetători din zonele defavorizate: America de Sud, Africa, Asia.

2006-2008, RO i2010, Proiect MEdC-CNMP, parteneriat cu Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Braşov;  PUENTE – Public EnvironmeNts for inTErgenerational learning.

2006-2010, BIT 2010 “Bachelor Information Technology”, Proiect Socrates Erasmus, parteneriat cu Carinthia Tech Institute – Austria, Ilmenau University of Technology – Germania, Kristianstad University – Suedia, University Of Information Technology And Management In Rzeszow- Polonia, Plovdiv University – Bulgaria.

2007-2009, Wings2Fly, LLP – Lifelong Learning Programme; Ecolearning,  LLP – Lifelong Learning Programme.

2011 – 2014, Net Q6 “Network for the Quality in Early Childhood Education from 0-6 years” (“Retea pentru asigurarea calităţii în educaţia timpurie de la 0 la 6 ani”), este un proiect European ce îşi propune să promoveze dialogul, reflecţia, cooperarea şi inovarea în educaţia timpurie a copiilor, în special a celor în situaţii de risc, şi să faciliteze schimbul de experienţă în domeniul educaţional. Proiectul reuneşte 9 parteneri din 7  ţări (Anglia, Germania, Italia, Irlanda de Nord, România, Spania, Turcia) instituţii guvernamentale, ONG-uri şi instituţii de învăţământ.

Printre obiectivele proiectului:

    • Să identifice şi să analizeze în vederea fructificării a experienţelor şi bunelor practici din centrele de educaţie timpurie, în care sunt implementate programe pentru copii în situaţii de risc;
    • Să promoveze implementarea abordărilor pedagogice inovative care stimulează gândirea critică, creativitatea şi inovarea;
  • Să identifice subiecte pentru proiecte multilaterale şi pentru cooperare în educaţia timpurie.

Studiul asupra abordărilor pedagogice inovative este unul din produsele proiectului (D.31.), creat prin colaborarea între membrii consorţiului.

2019 (in desfasurare) – EarlyCode – Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding – Program co-finantat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul este coordonat de AHI EVRAN UNIVERSITY in parteneriat cu APEC, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, EARLY YEARS, SCUOLA DI ROBOTICA, UNIVERSITY OF LATVIA, UNIVERSITY OF GAZI.

2021 (în desfășurare) – ERASMUS+ COMPUSEL – Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills/ Gândirea computațională în îmbunătățirea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din ciclul primar. Proiectul este coordonat de Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcia) în parteneriat cu Izmir Demokrasi Unversity (Turcia), Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ (Polonia), University of Evora (Portugalia), Universitatea din București (România) și Social Cooperative Enterprise of Cyclades (Grecia) și este dedicat dezvoltării de competențe socio-emoționale la copiii din clasele primare cu ajutorul gândirii computaționale