VIAȚA DE STUDENT LA ID-IFR

A fi student ‘’la distanţă’’ sau cu ‘’frecvenţă redusă’’ înseamnă:

 

  • utilizarea intensivă a tehnologiei şi internetului, alături de cursuri faţă-în-faţă în week-end;
  • activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC);
  • activităţi aplicative asistate – laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă (AA); ele reprezintă echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ la zi;
  • examene şi colocvii – desfăşurate în cele 3 sesiuni de examinare  dintr-un an universitar (ianuarie – februarie, iunie – iulie şi septembrie);
  • orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt compensate prin studiu individual (SI);
  • specificul ID presupune întâlniri tutoriale care se organizează, de regulă, sâmbăta şi/sau duminca, în unele situaţii putându-se organiza şi perioade de studiu comasate, de 3-4 zile, şcoli rezidenţiale, în cursul săptămânii, în perioadele vacanţelor şcolare;
  • alături de personalul didactic (tutori şi coordonatori de disciplină – profesori universitari), întâlnim managerii de an, având rolul de suport şi interfaţă de comunicare.