ANUNT DE ATRIBUIRE

Arhiva

ANUNT DE ATRIBUIRE

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru universitati – SGU-N

Beneficiar: Universitatea din București

Titlul subproiectului: Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră – PRACTICC

Acord de grant nr. 94/SGU/NC/I

Data…………………..-  Bucuresti

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Universitatea din Bucureşti, prin proiectul PRACTICC din cadrul Schemei de Granturi pentru universitati – SGU-N derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE (Acordului de Grant nr. 94/SGU/NC/I), atribuie contractul privind achiziţia de servicii de consultanţă ofertantului “Viezuină Software SRL” cu sediul social în jud Vâlcea, oraş Horezu, str Independenţei, nr 8.

Precizăm că s-a folosit metoda de achiziţii SCI din Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru universitati – SGU-N din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. Obiectul contractului este dezvoltarea unei platforme, mentenanţă, servicii de găzduire web şi înregistrare domeniu, pe perioada de desfăşurare a proiectului decembrie 2018 – septembrie 2021. Valoarea contractului este de 55181lei.

Director de Grant,

   Lect. univ. dr. Bucur Cristian