TAXE ÎNSCRIERE-2020

Admitere ONLINE

Modalități de plată a taxei de înscriere pentru anul universitar 2020 – 2021

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ / MASTER
❗❗❗ RESPECTATI URMATOARELE INSTRUCŢIUNI: 

  • Taxa se poate plăti  prin virament bancar, din conturi deschise la orice bancă comercială din România sau străinătate sau Online.

 Informaţiile ce trebuie sa apară pe Ordinul de Plată sunt:

  • Numele complet: Nume de naştere, Initiala Tatălui, (nume de căsătorie), Prenume, al persoanei pentru care se plăteşte taxa
  • CNPul persoanei pentru care se plăteşte taxa
  • Specializarea pentru care optează
  • Alte observaţii pe care le consideraţi utile (“taxă înscriere”, “taxă studii”, etc.)
  • Plata taxelor se face numai în RON

Beneficiar:UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI – DIRECŢIA ID-IFR

Cont: RO73BRDE410SV21860214100, deschis la BRD – Sucursala CALDERON, BUCUREŞTI