calendar-289x194

ELIBERARE ADEVERINȚE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

STUDENȚI

Eliberarea adeverinței de finalizare a studiilor se face personal, începând cu data de 7 iulie 2021, pe
baza cărții de identitate valabilă.
Pentru respectarea normelor impuse de starea de alertă în vigoare și a regulilor de distanțare socială,
vă adresăm rugămintea de a completa formularul de programare la secretariat accesând link-ul:

https://credis.unibuc.ro/programare-ridicare-adeverinta/

Programarea este limitată la un număr de 20 de absolvenți pe zi, în intervalul L-V, 9:00-14:00. În momentul în care se depăşeşte limita planificărilor/ zi, va trebui să optați pentru o altă dată.

FOARTE IMPORTANT DE REȚINUT! NU VĂ PUTEȚI PREZENTA LA SECRETARIAT FĂRĂ RESPECTAREA PROGRAMĂRII ONLINE!

Pentru situații excepționale vă adresăm rugămintea de a contacta secretariatul pe secretariat@credis.unibuc.ro sau telefonic 021/315.80.95

La ridicarea adeverinței absolventul prezintă obligatoriu la Secretariatul Direcție Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Cămin Corp C, sector 5 București) următoarele documente, conform procedurii (https://drive.google.com/file/d/14uRQjUpxPWaxV6753TNeGDvrnSzM8tJ-/view):

• Fișă-tip de înscriere (tipizatul se găsește online la adresa: https://drive.google.com/drive/folders/1facCx3eM58gJx4xsJDBiOhIPzbRAWcC0?usp=sharing)
• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original și copie;
• Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă în original și copie;
• Certificatul de naștere în original și copie;
• Certificatul de căsătorie în original și copie (dacă este cazul);
• Copie CI;
• Fișa de lichidare în original (identică cu cea încărcată în formularul online de înscriere);
• Lucrarea de finalizare în format tipărit – un exemplar (identică cu cea încărcată în formularul online de înscriere, legată/ spiralată);
• CD pe care este inscripționată lucrarea de finalizare în format PDF (read-only). Pe CD se trece numele complet și programul de studii absolvit. Acesta se atașează la sfârșitul lucrării într-un plic de CD, lipit pe coperta interioară;
• Referatul de acceptare a lucrării în original, semnat de coordonatorul științific;
• 2 fotografii dimensiuni 3⁄4 pe hârtie fotografică (doar pentru absolvenții studiilor universitare de licență, sau master promoții anterioare);
• Formular privind colectarea datelor de contact absolvenți, completat deja online pe https://formular.questionpro.com/ , printat și semnat (identic cu cel încărcat în formularul online de înscriere).

Documentele se depun la secretariat în momentul ridicării adeverinței de finalizare, dar nu mai târziu de data de 30 iulie 2021.

Secretariat Direcția ID-IFR