compusel 2 (1)

PARTENERI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ COMPUSEL

STIRI

Cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației și din cadrul Direcției ID-IFR Credis, reprezintă Universitatea din București în proiectul ERASMUS+ COMPUSEL – Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills/ Gândirea computațională în îmbunătățirea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din ciclul primar, dedicat dezvoltării de competențe socio-emoționale la copiii din clasele primare cu ajutorul gândirii computaționale. Scopul acestuia este de a instrui învățătorii și profesorii care activează în ciclul primar printr-o serie de training-uri, workshop-uri și resurse de tipul curriculum, un manual specializat și utilizarea unor planuri de lecție care integrează povești digitale ce propun probleme din sfera socio-emoțională a copiilor, precum și rezolvarea acestora folosind pași specifici gândirii computaționale.

Primul eveniment local a fost workshopul de prezentare și clarificare a termenilor educaționali de lucru din domeniul gândirii computaționale intitulat Gândirea computațională în îmbunătățirea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din ciclul primar, care s-a desfășurat online în data de 10 iunie 2022, ora 17.00, București (România). La acest eveniment au participat aproximativ 30 de cadre didactice din învățământul primar, specialiști, iar rezultatele discuțiilor și intervențiilor , au contribuit la constituirea primei părți ale viitorului curriculum pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale de învățare ale elevilor din învățământul primar. Pentru mai multe informații despre proiect, precum și pentru acces la resursele pe care acesta le va genera pe parcursul derulării lui, puteți accesa acest link: https://compuseleu.com/