DIPLOMA

ELIBERARE DIPLOMĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR – PROMOȚIA 2022

STIRI

Absolvenții programelor de studii universitare de master Management educațional-IFR și Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)-IF din cadrul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS), promoția 2022 (cu examen de finalizare promovat în sesiunea iunie – iulie 2022), pot ridica diploma de finalizare a studiilor (master) și suplimentul la diplomă, începând cu data de 17 mai 2023.

Absolvenții programului de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar-ID din cadrul Direcției Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS), promoția 2022 (cu examen de finalizare promovat în sesiunea iunie – iulie 2022), pot ridica diploma de finalizare a studiilor (licență) și suplimentul la diplomă, începând cu data de 2 mai 2023.

Documentele se vor ridica personal de la Biroul Acte de studii al Universității din București, pe baza cărții de identitate valabile sau de către o altă persoană împuternicită pe baza unei procuri notariale. 

Programul de lucru cu publicul este: Luni-Joi, 12.00 – 14.00.

Adresă: Rectorat UB, Birou 303Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București

Date contact: https://unibuc.ro/student-ub/acte-de-studii/